Via Tempora Nova, o.s.

Občanské sdružení Via Tempora Nova (nová cesta času) spojuje tým lidí, kterým není od samého počátku lhostejný osud památek v naší vlasti. Toto téma bylo prioritním již u první akce, která představila problematiku upadajících nemovitých kulturních památek zejména v Ústeckém kraji. Tou první akcí byla prezentace fotografií těchto objektů v prostorách Atria Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky. Tam také padlo první rozhodnutí věnovat největší úsilí občanského sdružení prioritně zámku v Lipové. Usoudili jsme, že zámek je natolik důležitou architektonickou památkou, že je mimořádně důležité ji zachránit. V tomto našem rozhodnutí nás posléze podpořili zastupitelé obce, pracovníci Národního památkového úřadu, zaměstnanci Krajského úřadu v Ústí nad Labem i mnozí další z ostatních státních institucí. Občanské sdružení se snaží na své cestě k záchraně spolupracovat s předními odborníky, spolupracuje s památkáři, špičkovými odborníky všech profesí, které jsou potřeba k záchraně nemovité kulturní památky takového významu, jako je zámek Lipová. Dlouhodobě se snažíme zajistit pro projekt záchrany zámku kontinuální spolupráci všech zainteresovaných institucí tak, abychom dospěli pokud možno co nejdříve k pozitivním výsledkům. Zachráněný objekt zámku posléze zásadním způsobem přispěje k posílení ekonomické infrastruktury regionu, k posílení turistické atraktivnosti místa, které je dnes pejorativně označováno jako lokalita sociálně vyloučená. Více info o sdružení na www.viatemporanova.cz

Kontaktní informace

Telefon: 

+420 602 148 343

E-mail: 

Místa: 

Lipová

407 81, Lipová, Česká republika