Spolek Nobilis Tilia

Poslání Spolku Nobilis Tilia: Svou činností podporujeme propojování člověka s přírodou. Sdružujeme zájemce o přírodní nauky, léčivé rostliny, fytoterapii, aromaterapii, umění, tradiční řemesla, přirozený styl života a trvale udržitelný rozvoj. Cíle: a) Spravovat a provozovat Vlčihorskou zahradu dobra, veřejnou botanickou zahradu se zaměřením na léčivé i užitkové rostliny, v areálu Centra aromaterapie Nobilis Tilia ve Vlčí Hoře. Vlčihorská zahrada dobra slouží účelům poznávacím, studijním i relaxačním. Důležitým principem zahrady jsou zásady citlivého chování k přirozenému prostředí, zachování jeho diverzibility a šetrné kooperace s ním (permakulturní a biodynamické principy). b) Podporovat vzdělanost a profesní rozvoj v oblasti pěstování a využívání léčivých rostlin. c) Pořádat poznávací zájezdy a exkurze zaměřené na léčivé rostliny. d) Pořádat pravidelné slavnosti léčivých bylin, přednášky, semináře, řemeslné dílny a další akce v zahradě podporující trvale udržitelný rozvoj. e) Spolupracovat se školami a skupinami handicapovaných osob formou vhodných aktivit pro tyto cílové skupiny. f) Podporovat šetrný turistický ruch v regionu Českého Švýcarska (spolupráce s ops České Švýcarsko, s městem Krásná Lípa, NP…). g) Podporovat zaměstnanost a odstraňování bariér na trhu práce v rámci aktivit sdružení.

Kontaktní informace

Telefon: 

773 111 904
777 111 905

E-mail: 

Místa: 

Nobilis Tilia

Vlčí Hora 147, 40746, Krásná Lípa, Česká republika