Naši lektoři

Lektorský tým je tvořen interními a externími spolupracovníky, se kterými máme úspěšnou a pravidelnou spolupráci. Na závěr každého semináře získáváme od účastníků zpětnou vazbu, která je s lektory diskutována. Tímto způsobem je neustále ověřována jejich kvalita a schopnost spolupracovat a reagovat na potřeby účastníků.

Mgr. Lenka Mrázová

V obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko pracovala jako projektová manažerka vzdělávacích programů (vzdělávání dospělých, ekologická výchova). V současné době na mateřské dovolené. Specializuje se na metody práce s veřejností, tvorbu ekovýchovných zážitkových programů a vzdělávacích kurzů, tvorbu produktů cestovního ruchu (expozice, naučné stezky). Působila jako konzultantka v oblasti Interpretace přírodního a kulturního dědictví.

Vystudovala Filosofickou fakultu UK, obor kulturologie. Dále absolvovala řadu výcviků v oblasti komunikačních a manažerských dovedností, dlouhodobý cyklus Metody komunitního rozvoje pořádaný Nadací Partnerství a školící program Rozvoj venkova.

Mgr. Dana Štefáčková

V obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko pracuje od roku 2004 jako manažerka komunikace. Zaměřuje se hlavně na práci s médii, public relations, práci se veřejností, marketing společnosti a výstavní a publikační činnost. Lektorovala a podílela se na tvorbě studijních materiálů pro kurz Příprava informačních a propagačních tiskovin v cestovním ruchu a je současně certifikovaným průvodcem Národního parku České Švýcarsko. Vystudovala Filosofickou fakultu UK v Praze – obor Historie a Pedagogika.

Barbora Laštůvková

V obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko pracovala od r. 2004. Během svého působení získala zkušenosti z těchto oblastí:

  • provoz informačních středisek (metodické vedení obsluhy, obchodní činnost, komunikace se zákazníky, pozitivní prezentace regionu)
  • vzdělávací programy pro děti (lektorování, práce s mládeží, organizace ekologicky zaměřených zábavných akcí)
  • projektová činnost (administrace interních projektů společnosti, komunikace s úřady, naplňování aktivit, vedení projektového týmu, tvorba žádostí o dotace)

V průběhu činnosti ve společnosti absolvovala řadu školení zaměřených zejména na rozvoj manažerských dovedností, pro další profesní rozvoj se účastní kurzů zaměřených na investiční aktivity.

Mgr. Aneta Pavlová Zemanová

Vystudovala Filosofickou fakultu, obor andragogika a personální řízení, absolvovala roční rekvalifikační kurz pro lektory fundraisingu a komunikačních dovedností a věnovala se psychosomatické arteterapii. V současné době dokončuje doktorandskou práci na Akademii múzických umění, obor autorská tvorba a pedagogika.

Smysl svého snažení vidí v lektorské činnosti, v předávání, v objevování skrytých zdrojů v nás, v radosti ze sdílení a pochopení. Pomáhá jí její entuziasmus, vůle a touha pracovat s lidmi. Lektorské činnosti se věnuje sedm let a má úctu před každým, kdo se rozhodl vzdělávat se a rozvíjet. Ráda maluje a cvičí jógu.

MgA. Luboš Pavel

Pracuje jako sociální pracovník v agentuře, která podporuje rozvoj sociálních dovedností u osob se znevýhodněním. Při studiu na katedře autorské tvorby a pedagogiky na DAMU ho napadla zásadní myšlenka: „Tohle, co nás tady učí, jsou věci, které by měl znát každý, možná by se měly vyučovat už na základní škole.“ A tak se snaží všemi možnými způsoby předávat dál znalosti a hlavně dovednosti v oblasti komunikace, vystupování na veřejnosti, kreativity, řečového jednání, asertivity, řeči těla a podobně. Jako lektor pracuje od roku 2003 a všechny jeho kurzy jsou praktické, názorné a interaktivní. Posledním rokem začal dělat kurzy se svojí ženou a objevil tak, že se dobře doplňují i v pracovní oblasti.

Amy E. A. Vesela

Lektorka s osmnáctiletou praxí v oblasti ochrany životního prostředí. Zaměřuje se především na fundraising, strategické plánování, management zdrojů a vzdělávání. Má bohaté zkušenosti ze svého působení nejen ve Spojených státech (Yosemite National Park, Golden Gate National Recreation Area, Olympic National Park, Kalaupapa National Historic Park), ale i v zámoří. Vystudovala Stanford University, obor Land Resources Planning a navštěvovala College of African Wildlife Management v Tanzanii.

Blažena Hušková

Jaroslav Gotlieb