Chráněná krajinná oblast Labské pískovce

Vznikla v roce 1972 na ploše 324 km² s cílem ochrany pískovcové krajiny, rozsáhlých přirozených lesů i kulturních památek, zejména lidové architektury. Na části její plochy vznikl v roce 2000 Národní park České Švýcarsko, takže dnes CHKO zaujímá plochu 245 km². Na území CHKO, převážně v části na pravém břehu Labe, se nachází řada přírodních rezervací a památek. Charakteristická architektura tzv. domu s podstávkou je chráněna ve dvou vesnických památkových zónách, řada těchto cenných staveb se však nachází i v dalších obcích. Sídlem Správy CHKO Labské pískovce je Děčín.

Více informací na  www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz